THÔNG TIN LIÊN HỆ

“Xuất thân vốn dĩ từ ngành hội họa, nhưng lại bén duyên với nhiếp ảnh. Bởi vậy những sản phẩm của tôi luôn khuynh hướng đến sự chân thực, cảm xúc với nhiều câu chuyện đan cài. Khoành khắc thường sẽ có giá trị sau một thời nhìn, ngẫm lại. Vậy hãy để chúng tôi là người lưu giữ lại kỷ niệm đẹp ấy!”

ĐẶT LỊCH TRƯỚC