Xin chào, mình là THÔNG!

NHIẾP ẢNH - QUAN NIỆM CỦA MỌI NGƯỜI LÀ ĐÁNH LỪA THỊ GIÁC
NHIẾP ẢNH - VỚI TÔI CHỈ ĐƠN THUẦN GIÚP LƯU LẠI KHOẢNG KHẮC

“Xuất thân vốn dĩ từ ngành hội họa, nhưng lại bén duyên với nhiếp ảnh. Bởi vậy những sản phẩm của tôi luôn khuynh hướng đến sự chân thực, cảm xúc với nhiều câu chuyện đan cài. Khoành khắc thường sẽ có giá trị sau một thời nhìn, ngẫm lại. Vậy hãy để chúng tôi là người lưu giữ lại kỷ niệm đẹp ấy!”

Xem sản phẩm của tôi